e-hvtd v2.0 (9175)

巴不得 ba bất đắc
♦Mong mỏi, trông chờ, ước ao. § Cũng nói là: ba bất đáo , ba bất đích . ◎Như: ba bất đắc phi quá lai ước gì bay tới được.