e-hvtd v2.0 (9175)

房奩 phòng liêm
♦Của hồi môn. § Nữ trang, quần áo con gái về nhà chồng mang theo. ◇Thủy hử truyện : Na cá đại hộ dĩ thử kí hận ư tâm, khước đảo bồi ta phòng liêm, bất yếu Vũ Đại nhất văn tiền, bạch bạch địa giá dữ tha , , , (Đệ nhị thập tứ hồi) Lão nhà giầu bèn để bụng căm (con hầu) nên cho nó ít của hồi môn, đem gả không cho Vũ Đại, chẳng đòi lấy một đồng nào cả.