e-hvtd v2.0 (9175)

卓然 trác nhiên
♦Cao xa, trác việt. ◇Lỗ Tấn : Khả tích lí luận tuy dĩ trác nhiên, nhi chung ư một hữu phát minh thập toàn đích hảo phương pháp , (Phần , Xuân mạt nhàn đàm ).
♦Đột nhiên. ◇Vương Sung : Trác nhiên tốt chí (Luận hành , Mệnh lộc 祿).