e-hvtd v2.0 (9175)

唱歌 xướng ca
♦Ngâm xướng ca khúc. ◇Lí Viễn : Khinh chu tiểu tiếp xướng ca khứ, Thủy viễn san trường sầu sát nhân , (Hoàng lăng miếu từ ).