e-hvtd v2.0 (9175)

可以 khả dĩ
♦Có thể, đủ để, năng cú. ◇Thi Kinh : Hoành môn chi hạ, Khả dĩ tê trì , (Trần phong , Hoành môn ) Dưới cửa gỗ bắc ngang (thô sơ bỉ lậu), Có thể an nhàn nghỉ ngơi. § Ý nói bè bạn hay khuyên ngăn cứu chính lại lỗi lầm cho mình.
♦Có thể dùng làm. ◇Thi Kinh : Tha sơn chi thạch, Khả dĩ vi thác (Tiểu nhã , Hạc minh ) Đá ở núi kia, Có thể lấy làm đá mài.
♦Chấp nhận, cho phép, cho là được. ◎Như: khả dĩ hấp yên mạ? có được phép hút thuốc lá không?
♦Thật là, hết sức. ◎Như: nhĩ dã thô tâm đắc khả dĩ liễu, liên nhãn kính đô hội điệu , ông thật là vô ý vô tứ, ngay cả kính đeo mắt cũng để lạc mất.
♦Rất tốt, hoàn hảo.