e-hvtd v2.0 (9175)

核武器 hạch vũ khí
♦Vũ khí nguyên tử. § Tức vũ khí lợi dụng phản ứng hạch nhân nguyên tử phát ra năng lượng cực mạnh.