e-hvtd v2.0 (9175)

曉諭 hiểu dụ
♦Cáo tri, báo cho biết. ◇Khoa nhĩ thấm kì thảo nguyên : Huyện nha môn đích cáo thị, tảo tựu hạ lai liễu, hiểu dụ bách tính phàm hữu tại trung thu dạ vãn nhiên phóng tiên pháo giả, dĩ thông phỉ luận tội , , , (Thập cửu).
♦Bản văn cáo tri, tờ thông báo. ◇Thủy hử truyện : Tống Giang lệnh quân sĩ tương hiểu dụ thuyên phược tiễn thỉ, tứ diện xạ nhập thành trung , (Đệ cửu thập thất hồi).