e-hvtd v2.0 (9175)

寥落 liêu lạc
♦Lưa thưa, lác đác.
♦Suy bại, đổ nát. ◇Bạch Cư Dị : Điền viên liêu lạc can qua hậu, Cốt nhục lưu li đạo lộ trung , (Tự Hà Nam kinh loạn... ).
♦Vắng lặng, không náo nhiệt. ◇Nguyên Chẩn : Liêu lạc cổ hành cung, Cung hoa tịch mịch hồng , (Hành cung ).
♦Đơn chiếc, lẻ loi.