e-hvtd v2.0 (9175)

句讀 cú đậu
♦Ngày xưa trong cách viết văn, có đủ nghĩa gọi là , chưa đủ nghĩa mà phải ngắt lại một chút gọi là đậu . Chỉ cách chấm câu. § Cũng viết là cú độ . ◇Liêu trai chí dị : Ngã ngôn quân bất thông, kim ích nghiệm hĩ. Cú đậu thượng bất tri da? , . ? (Tiên nhân đảo ) Thiếp vẫn nói chàng chưa hiểu, nay càng nghiệm đúng. Cách chấm câu còn chưa biết à?