e-hvtd v2.0 (9175)

句法 cú pháp
♦Bộ môn nghiên cứu về ngữ pháp, xét cấu kết, cách ngắt chấm câu văn.
♦Kết cấu câu văn. ◎Như: cú pháp nghiêm cẩn kết cấu cẩn trọng.