e-hvtd v2.0 (9175)

地志 địa chí
♦Sách thời cổ biên chép về dân phong, sản vật, địa thế các địa phương. § Cũng viết là địa chí .
♦Sách địa dư (nói chung). § Còn gọi là dư chí 輿.