e-hvtd v2.0 (9175)

成績 thành tích
♦Thành quả, thành tựu. ◎Như: học nghiệp thành tích ưu dị .