e-hvtd v2.0 (9175)

秋波 thu ba
♦Sóng nước mùa thu. ◇Ấu học quỳnh lâm : Tiêm chỉ như xuân duẩn, mị nhãn như thu ba , (Thân thể loại ) Ngón tay thon nhỏ như búp măng mùa xuân, mắt đẹp như sóng nước mùa thu.
♦Hình dung mắt người con gái trong sáng long lanh (như nước mùa thu). ◇Hồng Lâu Mộng : Tương Vân mạn khởi thu ba, kiến liễu chúng nhân, hựu đê đầu khán liễu nhất khán tự kỉ, phương tri túy liễu , , , (Đệ lục thập nhị hồi) Tương Vân từ từ mở mắt, nhìn mọi người, lại cúi đầu tự nhìn mình, mới biết là mình đã say.