e-hvtd v2.0 (9175)

版圖 bản đồ
♦Ngày xưa là hợp xưng của bản (tức danh tịch của các tiểu lại và tử đệ trong cung) và đồ (tức phương hướng và vị trí các cung thất). ◇Chu Lễ : Chưởng thư bản đồ chi pháp, dĩ trị vương nội chi chánh lệnh , (Thiên quan , Nội tể ).
♦Sổ sách hộ tịch và địa vực. ◇Chu Lễ : Thính lư lí dĩ bản đồ (Thiên quan , Tiểu tể ) Nghe tranh tụng đất đai trong làng xóm thì dựa theo bản đồ (tức sổ sách về hộ tịch và địa vực) để quyết định.
♦Cương vực, lĩnh thổ. ◇Lưu Vũ Tích : Khảo tiền nhị bang chi tịch dữ bản đồ, tài thập ngũ lục, nhi địa chinh tam chi , , (Hòa Châu thứ sử thính bích kí ).
♦Chỉ tấm địa đồ. ◇Trâu Thao Phấn : Hậu diện bối trứ toàn Ái Nhĩ Lan đích bản đồ (Bình tung kí ngữ , Tam ngũ).