e-hvtd v2.0 (9175)

白癜風 bạch điến phong
♦Bệnh ngoài da, da lan từng mảng trắng. § Cũng gọi là bạch ban .