e-hvtd v2.0 (9175)

天仙 thiên tiên
♦Người tiên.
♦Đàn bà đẹp, mĩ nữ.