e-hvtd v2.0 (9175)

未雨綢繆 vị vũ trù mâu
♦Cú vọ khi trời chưa đổ mưa đã lo sửa chữa tổ nó ở, tức là biết phòng xa. ◇Thi Kinh : Đãi thiên chi vị âm vũ, Triệt bỉ tang đỗ, Trù mâu dũ hộ , , (Bân phong , Si hào ) Kịp khi trời chưa đổ mưa u ám, Bóc lấy vỏ của rễ cây dâu kia, Chằng buộc lại những lỗ trống, những kẽ hở.