e-hvtd v2.0 (9175)

信口胡說 tín khẩu hồ thuyết
♦Thuận miệng nói nhảm, không suy nghĩ nói bừa. ◇Hồng Lâu Mộng : Na nguyên thị ngã tiểu thì bất tri thiên cao địa hậu, tín khẩu hồ thuyết , (Đệ thập cửu hồi) Nguyên do là lúc tôi còn bé, không biết trời cao đất dày, quen miệng nói nhảm.