e-hvtd v2.0 (9175)

反老還童 phản lão hoàn đồng
♦Người già trở thành trẻ lại. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thủ thử thủy dụng mĩ ngọc vi tiết, điều hòa phục chi, khả dĩ phản lão hoàn đồng , 調, (Đệ nhất bách ngũ hồi) Lấy nước ấy, dùng ngọc quý nghiền vụn ra, quấy đều mà uống, thì có thể biến già thành trẻ được.