e-hvtd v2.0 (9175)

海嘯 hải khiếu
♦Sóng thần (tiếng Nhật: tân ba tsunami). § Đáy biển bị chấn động, núi lửa bùng nổ... tạo thành sóng lớn dữ dội trên mặt biển, tràn vào đất liền, có thể gây ra nhiều tai hại khốc liệt.