e-hvtd v2.0 (9175)

佛誕日 phật đản nhật
♦Ngày lễ kỉ niệm sinh nhật của đức Phật Thích Ca Mâu Ni . § Cũng gọi là Phật đản tiết .