e-hvtd v2.0 (9175)

信口 tín khẩu
♦Tùy miệng, thuận mồm, nói ra mà không suy nghĩ.