e-hvtd v2.0 (9175)

亞歷山大大帝 á lịch san đại đại đế
♦Tiếng Pháp: Alexandre Le Grand (356-323, trước CN).