e-hvtd v2.0 (9175)

百折千回 bách chiết thiên hồi
♦Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả. ◇Triệu Phác Sơ : Bách chiết thiên hồi tâm bất thối 退 (Dữ Nhật Bổn Phật giáo hữu nhân ) Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả lòng không thối chuyển.