e-hvtd v2.0 (9175)

九章 cửu chương
♦Ngày xưa áo mũ thiên tử trang sức chín loại hình vẽ, gọi là cửu chương , gồm có: long, san, hoa trùng, hỏa, tông di, tảo, phấn mễ, phủ, phất , , , , , , , , .
♦Phiếm chỉ nhiều loại hình vẽ.
♦Tên một thiên trong Sở từ .
♦Tức là bộ Hồng Phạm cửu trù .
♦Tên gọi tắt của sách Cửu chương toán thuật , tương truyền là sách về số học thời cổ Trung Quốc.
♦Chỉ Cửu chương luật , sách về pháp luật thời Hán sơ.