e-hvtd v2.0 (9175)

主詞 chủ từ
♦Tiếng trong câu giữ vai trò làm hành động hoặc là đối tượng của trần thuật (tiếng Pháp: sujet). ◎Như: trong câu Khổng Tử thị thánh nhân , Khổng Tử là chủ từ.