e-hvtd v2.0 (9175)

紫府 tử phủ
♦Theo truyền thuyết tử phủ là nơi thần tiên ở. ◇Cát Hồng : Cập chí thiên thượng, tiên quá tử phủ, kim sàng ngọc kỉ, hoảng hoảng dục dục, chân quý xứ dã , , , , (Bão phác tử , Khư hoặc ).