e-hvtd v2.0 (9175)

名帖 danh thiếp
♦☆Tương tự: danh phiến . ◇Quan tràng hiện hình kí : Triệu Ôn thủ phủng danh thiếp, hàm tiếu hướng tiền, đạo liễu lai ý , , (Đệ nhị hồi).