e-hvtd v2.0 (9175)

不則聲 bất tắc thanh
♦Lặng yên không nói.