e-hvtd v2.0 (9175)

器宇 khí vũ
♦Khí cục, độ lượng. ◇Nam sử : Khí vũ khoan hoằng (Lương Giản Văn Đế bổn kỉ ) Độ lượng rộng lớn.
♦Phong độ, dáng dấp. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm , (Đệ tam hồi) Dáng vẻ hiên ngang, oai nghi lẫm liệt.