e-hvtd v2.0 (9175)

翰林 hàn lâm
♦Tên chức quan ngày xưa. Dưới thời Đường, Tống, giữ việc cung phụng trong nội đình. Từ nhà Minh, nhà Thanh, thi đậu tiến sĩ đều gọi là nhập Hàn Lâm .
♦Nơi tụ hội văn nhân đông như rừng.