e-hvtd v2.0 (9175)

走眼 tẩu nhãn
♦(Xem) lầm, (nhìn) nhầm. ◎Như: giá đông tây phảng mạo đắc thái tượng, liên chuyên gia đô tẩu nhãn liễu 西仿, cái đó có vẻ rất giống, ngay cả nhà chuyên môn cũng đều lầm lẫn.