e-hvtd v2.0 (9175)

嗒然 tháp nhiên
♦Thẫn thờ, ngơ ngác, hình dáng như kẻ mất hồn. ☆Tương tự: tháp táng , tháp yên .