e-hvtd v2.0 (9175)

受教 thụ giáo
♦Nhận sự dạy bảo. ◇Chiến quốc sách : Tín Lăng Quân viết: Vô Kị cẩn thụ giáo : (Ngụy sách tứ ) Tín Lăng Quân đáp: Vô Kị tôi xin kính cẩn thụ giáo.