e-hvtd v2.0 (9175)

孔雀 khổng tước
♦Chim công, con công. § Còn gọi là phụng hữu .