e-hvtd v2.0 (9175)

雷同 lôi đồng
♦Hùa với nhau, theo nhau. ◇Lễ Kí : Vô tiễu thuyết, vô lôi đồng , (Khúc lễ thượng ) Đừng lấy lời người khác nói mà bảo là của mình, đừng nói hùa.
♦☆Tương tự: tương đồng , tương tự .
♦★Tương phản: huýnh dị .