e-hvtd v2.0 (9175)

買賣 mãi mại
♦Mua bán sinh nhai. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thường vãng Lạc Dương mãi mại, thừa xa nhi hồi, lộ ngộ nhất mĩ phụ nhân, lai cầu đồng tái , , , (Đệ thập nhất hồi) Một bữa ra thành Lạc Dương mua bán, đi xe về đến nửa đường gặp một người con gái xinh đẹp xin cho đi xe cùng. ☆Tương tự: sinh ý .
♦Cướp đoạt tiền của trên đường. ◇Thủy hử truyện : Thị cá tiễn kính đích cường nhân, chánh tại thử gian đẳng mãi mại , (Đệ tam hồi) Tên này chắc hẳn cũng là cường đạo, đến đây định kiếm chác.