e-hvtd v2.0 (9175)

忘年 vong niên
♦Quên tuổi tác. ◇Trang Tử : Vong niên vong nghĩa, chấn ư vô cánh, cố ngụ chư vô cánh , , (Tề vật luận ) Quên tuổi mình quên thị phi, dừng ở chỗ vô cùng, cho nên gửi mình vào chỗ vô cùng.
♦Không phân biệt tuổi tác. ◇Ấu học quỳnh lâm : Lão ấu tương giao viết vong niên (Bằng hữu tân chủ loại ) Già trẻ làm bạn với nhau gọi là (bạn bè) "vong niên".