e-hvtd v2.0 (9175)

收音機 thu âm cơ
♦Máy thâu thanh, máy ra-đi-ô.