e-hvtd v2.0 (9175)

戰兢兢 chiến căng căng
♦Run lập cập (vì sợ, vì lạnh...). ◇Tây du kí 西: (Đường Tăng) dục đãi bất khứ, khủng tha sanh tâm hại mệnh, chỉ đắc chiến căng căng, cân trước tha bộ nhập hương phòng (), , , (Đệ ngũ thập ngũ hồi) (Đường Tăng) muốn không đi, lại sợ (nữ yêu quái) sinh lòng ác hại tính mạng, đành run lập cập theo bước chân nó vào hương phòng.