e-hvtd v2.0 (9175)

老撾 lão qua
♦§ Tức Liêu Quốc nước Lào.