e-hvtd v2.0 (9175)

大地 đại địa
♦Khắp mặt đất. ★Tương phản: thiên không . ◇Tây du kí 西: Hắc vụ âm mai đại địa hôn (Đệ tam hồi) Sương mù đen, khói bụi mịt mùng, khắp mặt đất u ám.