e-hvtd v2.0 (9175)

鑽營 toàn doanh
♦Luồn lọt, quỵ lụy người có quyền thế.
♦Nghiên cứu, tham khảo sâu xa, kĩ lưỡng.