e-hvtd v2.0 (9175)

鬼胎 quỷ thai
♦Con của ma quỷ.
♦Quái thai. ◎Như: chánh khủng thị quỷ thai nhĩ sợ rằng là có quái thai.
♦Có điều giấu kín trong lòng, không nói ra với người khác được. ◇Hồng Lâu Mộng : Tâm nội hoài trước quỷ thai, trà phạn vô tâm, khởi tọa hoảng hốt , , (Đệ thất thập nhị hồi) Trong lòng thắc thỏm, chẳng thiết gì ăn uống, đứng ngồi không yên.