e-hvtd v2.0 (9175)

蒲伏 bồ phục
♦Bò (dùng cả chân tay, đầu gối mà xê dịch). ☆Tương tự: bồ bặc , tất hành .