e-hvtd v2.0 (9175)

精肉 tinh nhục
♦Thịt ngon, thường chỉ thịt nạc không có mỡ. ◇Thủy hử truyện : Yêu thập cân tinh nhục, thiết tố táo tử, bất yêu kiến bán điểm phì đích tại thượng đầu , , (Đệ tam hồi) Đòi mười cân thịt nạc, thái thật nhỏ, không được dính một tí mỡ nào.