e-hvtd v2.0 (9175)

算命 toán mệnh
♦Căn cứ theo âm dương ngũ hành, can chi năm tháng ngày giờ sinh... để đoán vận mệnh cát hung họa phúc. ◇Nho lâm ngoại sử : Dã hữu mại miến đích, dã hữu mại trà đích, dã hữu trắc tự toán mệnh đích , , (Đệ thập tứ hồi).