e-hvtd v2.0 (9175)

龍章鳳篆 long chương phụng triện
♦Văn tự cổ rất khó nhận ra. ◇Thủy hử truyện : Chiếu na bi kiệt thượng thì, tiền diện đô thị long chương phụng triện, thiên thư phù lục, nhân giai bất thức , , , (Đệ nhất hồi) Lúc chiếu lên mặt tấm bia kệ, mặt trước đều trạm những loại chữ cổ, phù lục thiên thư, không ai đọc được.