e-hvtd v2.0 (9175)

原子能 nguyên tử năng
♦Hạch nhân, khi biến hóa phân liệt hoặc dung hợp, phóng ra năng lượng rất lớn. § Còn gọi là hạch năng .