e-hvtd v2.0 (9175)

原因 nguyên nhân
♦Bởi vì, là vì, nguyên do là vì. ◇Thủy hử truyện : Nguyên nhân áp tống hoa thạch cương, yếu tạo đại hang, sân quái giá đề điều quan thôi tính trách phạt tha, bả bổn quan nhất thì sát liễu , , 調, (Đệ tứ thập tứ hồi) Nguyên trước là vì phải đi vận chuyển đá hoa, bắt phải đóng thuyền to, và bực tức vì quan tư thôi thúc trách phạt, hắn bèn giết tên quan.
♦Cái cớ do đó sinh ra một kết quả gì. ☆Tương tự: lai do , lí do , khởi nhân , xuất xứ , nhân do , nguyên cố , nguyên do , duyên cố . ★Tương phản: kết quả .